Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2007
 1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny pracy.
  7-9.02.2007 r.
 2. Kontrola problemowa Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie oceny funkcjonalności miejsca przeprowadzenia poboru w Chorzowie.
  20.02.2007 r.
 3. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  15, 21.02.2007 r.
 4. Kontrola Ministerstwa Sportu w zakresie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie ze środków FRKF Nr 320/06/251 z 24.11.2006 r.
  5-6.03.2007 r.
 5. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w roku 2005.
  10-26.01.2007 r.
 6. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Chorzów.
  26.03.2007 r.
 7. Kontrola Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie zadań obronnych i akcji kurierskiej.
  23.03.2007 r.
 8. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
  16.05.2007 r.
 9. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie zgromadzeń.
  24.05.2007 r.
 10. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie dofinansowania przez WFOŚiGW inwestycji na podstawie umowy.
  12.06.2007 r.
 11. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie dofinansowania przez WFOŚiGW inwestycji na podstawie umów.
  25.06.2007 r.
 12. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego USC.
  6.07.2007 r.
 13. Kontrola sprawdzająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w zakresie wykonania decyzji PPIS w Chorzowie.
  9.07.2007 r.
 14. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
  17-20.07.2007 r.
 15. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w zakresie sprawdzenia akt osobowych pracowników UM.
  1, 14.08.2007 r.
 16. Kontrola problemowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań dot. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  24-26.09.2007 r.
 17. Kontrola sprawdzająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w zakresie wykonania zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Chorzowie z dn. 5.03.2007 r.
  3.10.2007 r.
 18. Kontrola problemowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotycząca realizacji zadań w zakresie utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych znajdujących się na terenie miasta oraz dokumentacji związanej z tym zagadnieniem.
  16-17.10.2007 r.
 19. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dn.10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i ustawy z dn. 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, przy prowadzeniu postępowań w sprawach meldunkowych oraz prawidłowego prowadzenia gminnego zbioru meldunkowego w formie informatycznej i papierowej.
  22-31.10.2007 r.
 20. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze ZPORR.
  24-19.10.2007 r.
 21. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach dot. opiniowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
  5.12.2007 r.


 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2007-12-20
utworzony: 21-12-2006 / modyfikowany: 20-12-2007
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu