Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2008
 1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Katowicach w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej w 2006 r. kontroli w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
  15.01.-8.02.2008 r.
 2. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP w miejscu przeprowadzania poboru.
  29.02.2008 r.
 3. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Katowicach w zakresie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
  22.02.-10.03.2008 r.
 4. Kontrola Wojewody Śląskiego - kompleksowa kontrola projektu w ramach ZPORR "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na Chorzowskie Centrum Kultury.
  8-10.04.2008 r.
 5. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego - kontrola dokumentacji związanej z przeprowadzoną przez RIO w 2004 r. kontrolą gospodarki finansowej w zakresie SP ZOZ Szpital im. dr Mielęckiego w Chorzowie.
  30.04.2008 r.
 6. Kontrola Wojewody Śląskiego - Terenowy Punkt Paszportowy.
  8.05.2008 r.
 7. Kontorola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski w zakresie realizacji umowy z dn. 2.08.2006 r.
  12.05.2008 r.
 8. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej w 2006 r.
  19.06.2008 - 4.07.2008 r.
 9. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Katowicach w zakresie realizacji przez Wojewodów nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej.
  23.06.2008 r. - 18.07.2008 r.
 10. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2006-2007
  08.07.2008 r. - 7.11.2008 r.
 11. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Katowicach w zakresie efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalenie lub określenie i pobieranie właściwym jest organ wykonawczy gminy.
  1.08.2008 r. - 30.09.2008 r.
 12. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - kontrola problemowa dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  27.08.2008 r.
 13. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
  15.09-2008 - 17.10.2008 r.
 14. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących szkodliwych czynników biologicznych w archiwach.
  8.10. - 14.10.2008 r.
 15. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - kontrola rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  27.10.2008 r.
 16. Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych.
  3.12. - 8.12.2008 r.
 17. Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
  10.12.2008 - 6.03.2009 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-03-05
utworzony: 14-12-2007 / modyfikowany: 22-02-2017
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu