Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2010
 1. Kontrola Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie oceny prawidłowości stosowania  przepisów ustawy Prawo Budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniach obejmujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.
  06.01.-08.01.2010 r.
 2. Kontrola Wojewody Śląskiego - kontrola twałości projektu współfinansowanego w ramach ZPORR - projekt nr 701200-57.
  25.01.-26.01.2010 r.
 3. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - kontrola projektu na zakończenie realizacji zadania "Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie" RPO WSL
  2.02.-3.02.2010 r.
 4. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w zakresie stosowania ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  18.02.-19.02.2010 r.
 5. Kontrola Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz szkoleń z obrony cywilnej za lata 2008-2009.
  24-25.03.2010 r.
 6. Kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
  - prawidłowości realizacji przez gminę zadań zleconych wynikających z ustawy o gromach i cmentarzach wojennych wykonywanych przez gminę na podstawie ustawy oraz porozumienia w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów,
  - wykorzystania dotacji w 2009 roku - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz - pozostała działalność.
  12.05.-4.06.2010 r.
 7. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie:
  - sposobu przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
  - realizacji obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do nich rozporządzeń wykonawczych.
  1.06.-11.06.2010 r.
 8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w zakresie ochrony prawnej pracowników.
  29-30.06.2010 r.
 9. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach - kontrola archiwum zakładowego USC.
  27.07.2010 r.
 10. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach - kontrola archiwum zakładowego.
  13.10.2010 r.
 11. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach w zakresie nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
  19-22.10.2010 r.
 12. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - kontrola prawidłowości realizacji zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW.
  22.10.2010 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2010-10-25
utworzony: 10-12-2009 / modyfikowany: 08-03-2011
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu