Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2015
 1. Kontrola Fundacji Fundusz Współpracy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki - weryfikacja dokumentacji finansowej oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie UDA.POIG.06.02.02-00-013/12-01
  25.08.2015 r.

 2. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - kontrola na zakończenie realizacji projektu "W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewlitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu" id 1484
  2-4.09.2015 r.

 3. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu dofinansowanego ze RPO WSL 2007-2013 id 1430 "Rewitalizacja zabytkowej wieży szybu Prezydent"
  14-16.10.2015 r.

 4. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach - kontrola przestrzegania przez Gminę przepisów znowelizowanej ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  28.10 -19.11.2015 r.

 5. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie:
  1) prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków , o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2) przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednych powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

  2-30.11.2015 r.

 6. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - kontrola zadania pozainwestycyjnego "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015"
  4.11.2015 r.

 7. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola prawidłowości realizacji projektów nr: POKL.09.01.02-24-152/11 oraz POKL.03.01.02-24-040 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  04-05.11.2015 r.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2014-12-17
utworzony: 17-12-2014 / modyfikowany: 03-03-2016
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu