Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONSULTACJE SPOŁECZNE (PROJEKTY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO)

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywają się zgodnie z Uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sieprnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 200, poz. 3050 z dnia 24.09.2010 r.
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-10-29
utworzony: 29-10-2015 / modyfikowany: 29-10-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów