Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2017

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2017 ROKU

 

OR-I.1431.1.1.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wydziału Zasobów Komunalnych do wynajmu dla mieszkańców oczekujących na przydział z zasobu gminy, ilości osób uprawnionych do wynajmu lokalu 2-pokojowych z łazienką w roku 2016 r., inofrmacji o liście osób oczekujących wg stanu na dzień 5.01.2017 r.

OR-I.1431.1.2.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji przez gminę zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wyłapywania bezpańskich zwierząt w 2016 r.

OR-I.1431.1.3.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu budowlanego budynku MEDI-System HONORATA - OŚRODEK OP8IEKUŃCZO-LECZNICZO-REHABILITACYJNY, Chorzów, ul. Główna 31.

OR-I.1431.1.4.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego na realizację Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania" w latach 2012-2016.

OR-I.1431.1.5.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy mieszkań przy ul. Kościuszki, ul. Truchana, ul. Żeromskiego i ul. Kadeckiej.

OR-I.1431.1.6.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynajmu powierzchni użytkowej pod punkty fotograficzne na terenie jednostek przyjmujących wnioski o wydanie paszportu lub karty pobytu.

OR-I.1431.1.7.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. modernizacji budynku przy ul. Wolności 60 oraz wykazu budynków modernizowanych aktualnie i w najbliższym czasie ze środków WFOŚiGW.

OR-I.1431.1.8.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonywania przez Prezydenta Miasta jakichkolwiek działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi, w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych.

OR-I.1431.1.9.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek budowlanych o numerach 1/14, 7/9+I/18 oraz 1/19 na Amelungu.

OR-I.1431.1.10.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu ośrodków szkolenia kierowców prowadzących działalność na terenie powiatu.

OR-I.1431.1.11.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. istnienia w planie zagospodarowania przestrzennego miasta budowy ogródków działkowych oraz ewentualnego stworzenia takiego planu.

OR-I.1431.1.12.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania samorządu terytorialnego m.in. typu gminy, liczby ludności, naborów, rejestrowania pojazdów i pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.1.13.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na zakup w 2016 roku mebli dla Urzędu i podległych jednostek.

OR-I.1431.1.14.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na bieżące utrzymanie fontann w latach 2014-2016.

OR-I.1431.1.15.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2016 oraz placówek wsparcia dziennego wg stanu na 31.12.2016 r.

OR-I.1431.1.16.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę, należących do urzędu nieruchomości od 2010 roku.

OR-I.1431.1.17.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.18.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjęcia przez Straż Miejską kroków wobec osób odpowiedzialnych za nieodpowiednie utrzymanie dróg i chodników w mieście.

OR-I.1431.1.19.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mapek geodezyjnych i kartograficznych działek i terenów.

OR-I.1431.1.20.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych kart parkingowych.

OR-I.1431.1.21.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu organizacji pozarządowych, które aktywnie uczestniczą w życiu Chorzowa.

OR-I.1431.1.22.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście Chorzów w latach 2014-2016.

OR-I.1431.1.23.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu budowlanego domów jednorodzinnych przy ul. Głównej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.24.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kryterów przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Wydziału Zasobów Komunalnych.

OR-I.1431.1.25.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. demontażu samodzielnie zamontowanego ogrzewania w budynkach komunalnych.

OR-I.1431.1.26.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji inwestycji na terenie miasta Chorzów m.in. Muzeum Hutnictwa, obwodnicy Chorzowa, stadionu KS Ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.27.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania przedszkoli publicznych w latach 2017-2016.

OR-I.1431.1.28.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia w latach 2004-2015, dla których miasto Chorzów było organem prowadzących.

OR-I.1431.1.29.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu imprez organizowanych w mieście Chorzów w latach 2014-2016.

OR-I.1431.1.30.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek przy ul. Chrobrego w Chorzowie.

OR-I.1431.1.31.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontu basenu przy Placu Powstańców w Chorzowie.

OR-I.1431.1.32.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wpływu podatku od nieruchomości do Gminy Chorzów w ostatnich 5 latach.

OR-I.1431.1.33.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. skanów umów na bieżące utrzymanie fontann w 2015 i 2016 r.

OR-I.1431.1.34.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działań gminy podjętych w kierunku walki ze smogiem oraz dofinansowania do zmiany ogrzewania.

OR-I.1431.1.35.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu mieszkań, lokali i budynków, które w latach 2009 - 2017 skorzystały z dofinansowania z budżetu Miasta do modernizacji ogrzewania.

OR-I.1431.1.36.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacju umowy w ramach zadania na utrzymanie czystości nawierzchni ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi.

OR-I.1431.1.37.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. parkowania na miejscach dla posiadaczy karty parkingowej.

OR-I.1431.1.38.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach pozyskanych środków z Unnii Europejskiej na proekologiczne działania ograniczające niską emisję.

OR-I.1431.1.39.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby i stanu rodzin w Chorzowie.

OR-I.1431.1.40.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym z dnia 22.12.2016 r. na podstawie którego Miasto Chorzów przeniosło na rzecz Spółki AMG SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie własność nieruchomości przy ul. B. Prusa 7.

OR-I.1431.1.41.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. darowizn, dotacji i pomocy przekazanej Zespołowi Szpitali Miejskich w Chorzowie przez organ tworzący w latach 2000-2016.

OR-I.1431.1.42.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków pisemnych o informację publiczną w latach 2014-2016.

OR-I.1431.1.43.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii oferty podmiotu, który wygrał w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pożytku publicznego realizacja zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

OR-I.1431.1.44.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji Wydziału Zasobów Komunalnych, ilości uprawnionych osób do otrzymania lokalu, zasad przydziału lokali.

OR-I.1431.1.45.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wniosków, które wpłynęły do Wydziału Zasobów Komunalnych o przydział lokalu z zasobów gminy w latach 2007 - 2017, a które nie posiadały wymaganej ilości punktów by były ujęte na liście osób oczekujących na przydział lokalu.

OR-I.1431.1.46.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udziału firmy BR-DRAW Rawał Bylica w przetargu na usługi geodezyjne świadczone na rzecz Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.47.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bazy - inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz usuwania azbestu.

OR-I.1431.1.48.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania z urlopu wypoczynkowego przez Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.1.49.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji umowy na zadanie: utrzymanie czystości nawierzchni ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi.

OR-I.1431.1.50.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści uchwały Nr XXVII/351/2000 oraz Uchwały Nr L/688/2002 Rady Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.51.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów Gminy związanych z budową lokalnych oczyszczalni ścieków oraz planowanego dofinansownaia dla mieszkańców z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

OR-I.1431.1.52.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gminnego programu usuwania azbestu.

OR-I.1431.1.53.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dto .wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do wynajmu wg stanu na dzień 10.03.2017 r. oraz ilości osób uprawnionych do wynajmu lokali składających się z 2 pokoi oraz łazienki.

OR-I.1431.1.54.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego tj. liczby kamer oraz liczby latarni w Chorzowie.

OR-I.1431.1.55.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi bankowej i finansowej miasta.

OR-I.1431.1.56.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych o demografii i gospodace Chorzowa.

OR-I.1431.1.57.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji w latach 2010-2016 przez Miasto Chorzów inwestycji drogowych w oparciu o wydaną decyzję ZRID oraz planowanych w latach 2017-2020 inwestycji drogowych przy wykorzystaniu decyzji ZRID.

OR-I.1431.1.58.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podania ilości mieszkań, które zostały wynajęte na podstaewie licytacji stawki czynszowej w latach 2007-2017 oraz średniej stawki wysokości czynszu w tych mieszkaniach.

OR-I.1431.1.59.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości mieszkań, jakie zostały wynajęte najemcom na podstawie "remontu we własnym zakresie" w latach 2007-2017 oraz średniego kosztu tych mieszkań.

OR-I.1431.1.60.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2016 i 2017 na terenie gminy.

OR-I.1431.1.61.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości złożonych w latach 2007 - 2017 wniosków o przydział mieszkania z zasobów gminy Chorzów oraz ilości mieszkań jakie zostały przyznane.

OR-I.1431.1.62.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku posadowionego na działce nr 2921/185 przy ul. Wiejskiej 27 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.63.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu placówek handlu detalicznego posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż piwa oraz wina.

OR-I.1431.1.64.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

OR-I.1431.1.65.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizowanych oraz planowanych inwestycji z zakresu termomodernizacji, na które złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy UE.

OR-I.1431.1.66.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konserwacji i utrzymania centrum przesiadkowego na chorzowskim Rynku.

OR-I.1431.1.67.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ptactwa wodnego bytującego w obrębie Stawu Amelung, w szczególności ich dokarmiania, opieki weterynaryjnej, uprzątania padłych zwierząt w okresie od 28.11.2016 r. do .31.03.2017 r.

OR-I.1431.1.68.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów wprowadzenia systemu Parkanizer oraz treści umowy z firmą, która instalowała ww. system.

OR-I.1431.1.69.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji przekazanych podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zam. publ. na "Dostawy wkładów do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Chorzów do końca roku 2016".

OR-I.1431.1.70.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. terminu zakończenia prac związanych z malowaniem elementów malej architektury w związku z umowami na "Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych" w Chorzowie.

OR-I.1431.1.71.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości przeprowadzonych konsultacji, ich problematyce, wynikach i zaangażowaniu organizacji pozarządowych i obywateli.

OR-I.1431.1.72.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie miasta Chorzów dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed 01.01.2014 r. oraz po tym dniu.

OR-I.1431.1.73.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby etatów na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. oraz kwoty wydatków i dochodów za 2016 r.

OR-I.1431.1.74.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nazwy i pełnej oferty podmiotu, który wygrał rokowania na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

OR-I.1431.1.75.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości obejmującej działki gruntu przy ul. Granicznej 3 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.76.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji związanej z realizacją umowy nr 928/2014 na zadanie: Sprzątanie ul. Barskiej i Stalmacha w dni targowe Chorzowa" oraz nr 930/2014 na zadanie: "Interwencyjne prace porządkowe na terenie Chorzowa".

OR-I.1431.1.77.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby, sposobu wpływu oraz załatwienia skarg, wniosków, petycji i wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2012-2017.

OR-I.1431.1.78.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu jednostek na terenie miasta Chorzów przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz umów najmu pod punkty fotograficzne na terenie urządu lub jednostek.

OR-I.1431.1.79.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji miast w Polsce.

OR-I.1431.1.80.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w okresie od 01.01.2013 r. do 01.05.2017 r. dla farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych.

OR-I.1431.1.81.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.82.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.83.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.84.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.85.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu budowy domu na działce 890/52 w Chorzowie przy ul. Słowików 44.

OR-I.1431.1.86.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. komórki organizacyjnej miasta Chorzów, w której gestii jest zarządzania infrastrukturą drogową, infrastrukturą tramwajową na terenie miasta oraz remontów w tym zakresie.

OR-I.1431.1.87.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.88.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu szczepień ochronnych finansowanych przez Miasto Chorzów, w tym szczepień na HPV.

OR-I.1431.1.89.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji budowlanych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.90.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. wysokości dotacji w latach 2016 i 2017 na słuchacza w zaocznych szkołach dla dorosłych, metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Chorzów na rok 2016 i 2017.

OR-I.1431.1.91.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy nr 1288/2012 pomiędzy Miastem Chorzów a Markiem Modlichem na wykonanie zadanie pn. "Spoinowanie elewacji od strony ulicy Kaliny i 16 Lipca w Szkole Podstawowej nr 32 przy ulicy Kaliny 61 w Chorzowie oraz dokumentacji przetargowej.

OR-I.1431.1.92.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu firm posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.93.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji realizacji w 2016 r. zadania pn. "Sprzątanie terenów należących do miasta Chorzów", w tym "Interwencyjne prac porządkowe na terenie Chorzowa".

OR-I.1431.1.94.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adresów e-mail jednostek organizacyjnych miasta oraz danych osoby odpowiedzialnych w Urzędzie za rozwój kompetencji pracowników.

OR-I.1431.1.95.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zapisów ustawy - Kodeks Urbanistyczno-Budowlany.

OR-I.1431.1.96.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. złożonych i przyjętych wniosków związanych z pozyskaniem pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.1.97.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie stacji i przystanków kolejowych.

OR-I.1431.1.98.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lokali mieszkalnych przyznanych mieszkańcom na podstawie zawartych umów najmu za lata 2007 do 2017 z uwzględnieniem sposobu ogrzewania mieszkania / wyposażenia.

OR-I.1431.1.99.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lokali mieszklanych przyznanych mieszkańcom na podstawie zawartych umów najmu za lata 2007 do 2017 z uwzględnieniem kryterium przyznania jak niepełnosprawność wnioskodawcy, niepełnosprawność dziecka, inne.

OR-I.1431.1.100.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji nr 121 z 2011 r. o pozwoleniu na budowę trasy kabla energetycznego i światłowodowego dla instalacji produkcji energii elektrycznej z mączki mięsno-Kostnej oraz decyzji przenoszącej decyzję na inny podmiot.

OR-I.1431.1.101.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego oraz innych dokumentów programowych w zakresie rozwoju transportu.

OR-I.1431.1.102.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji w latach 2013-2017 umowy na realizację zamówienia publicznego z Zakładem Usługowym Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu.

OR-I.1431.1.103.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. skanów wszystkich papierowych aktów stanu cywilnego, sporządzonych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie w dniach 20.01.2014 r. - 22.01.2014 r.

OR-I.1431.1.104.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uzyskania licencji na przewóz osób taksówką.

OR-I.1431.1.105.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. skanów wszystkich decyzji administracyjnych wydanych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie w okresie 12 miesięcy w sprawach dotyczących wykonania/wydania fotokopii aktów stanu cywilnego.

OR-I.1431.1.106.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych przekazanych Ruch Chorzów S.A., korzystania z miejskiej infrastruktury oraz innnej pomocy publicznej przekazanej Klubowi.

OR-I.1431.1.107.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości o nr ewid. 1730/145 przy ul. Nowej oraz dzialki nr 1731/145 przy ul. Nowej.

OR-I.1431.1.108.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

OR-I.1431.1.109.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji zawartych we wszystkich papierowych ksiąg stanu cywilnego w Chrzanowie wg tabeli.

OR-I.1431.1.110.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Programu Opieki nad Zabytkami. Utrzymanie i modernizacja oświetlenia w budynku UM oraz oświetlenia zewnętrzego.

OR-I.1431.1.111.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego RZP.271.301.2017.

OR-I.1431.1.112.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy przewoźników, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.

OR-I.1431.1.113.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oferty wybranej do realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

OR-I.1431.1.114.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 roku przez Miasto z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

OR-I.1431.1.115.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji nr OR-I.1431.1.103.2017 w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wszystkich papierowych aktów stanu cywilnego sporządzonych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w dniach 20.01.2014r. - 22.01.2014r.

OR-I.1431.1.116.2017 -wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy nr 888.2017 zawartej w dniiu 16 czerwca 2017r. z Klubem Piłki Ręcznej "Ruch" Chorzów - Stowarzysznieniem Kultury Fizycznej.

OR-I.1431.1.117.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2015r, pomiędzy Miastem Chorzów a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanlizacji.

OR-I.1431.1.118.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dane kontaktowe pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywania kompetencji realizuje zadania związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

OR-I.1431.1.119.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usuwania i przechowywania statków i innych jednostek pływających.

OR-I.1431.1.120.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych przekazanych Straży Pożarnej w Chorzowie w 2017 roku.

OR-I.1431.1.121.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości służbowych samochodów posiadanych przez Miasto.

OR-I.1431.1.122.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści umów o przeprowadzenie szkoleń w 2016 rok dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.123.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oświadczenia Urzędu Miasta Katowice w zakresie przynależności nieruchomości do strefy zdegradowanej objętej rewitalizacją i specjalnej strefy ekonomicznej.

OR-I.1431.1.124.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego nr RZP.271.809.2016 pt. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania odbiorem odpadów komunalnych dla Miasta Chorzów":

OR-I.1431.1.125.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta pt. "Wpływ instytucji formalnych na rozwój przedsiębiorczośći i ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych".

OR-I.1431.1.126.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Polityki ekologicznej w Mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.127.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opłat za dysponowanie działkami nr 106/1 i 106/3 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.128.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakresu obowiązków sekretarza miasta.

OR-I.1431.1.129.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu budowlanego zespołu budynków mieszkalnych, obejmujących m.in. działkę nr 888/52.

OR-I.1431.1.130.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie.

OR-I.1431.1.131.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektów budowlanych budynków mieszczących się w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów 31, 33.

OR-I.1431.1.132.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawarcia przez gminę umowy odtyczącej współpracy z kancelarią prawną, której przedmiotej jest świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego.

OR-I.1431.1.133.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Chorzowa.

OR-I.1431.1.134.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego RZP.271/424/2014, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji rozbudowy budynku przy ul. Omańkowskiej 9 w Chorzowie na potrzeby Przedszkola nr 9 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.135.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanego terminu ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

OR-I.1431.1.136.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu dofinansowania indywidualnego dla oczyczczalni przydomowych.

OR-I.1431.1.137.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości mieszkań, przydzielonych najemcom w latach 2007-2017, którzy poprzednie mieszkanie, zdewastowali, zniszczyli.

OR-I.1431.1.138.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji na terenie gminy rządowego programu "Mieszkanie plus".

OR-I.1431.1.139.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji na terenie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20.

OR-I.1431.1.140.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wydanych i aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

OR-I.1431.1.141.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zmian hydromorfologicznych i presji antropogenicznych na terenie gminy Chorzów.

OR-I.1431.1.142.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu reprywatyzacji mienia od 1989 r. do chwili obecnej na terenie Chorzowa.

OR-I.1431.1.143.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20 nr działki 3963/178 oraz 4636/178 - czy objęte są jakąkolwiek formą ochrony zabytków lub formą ochrony archeologicznej.

OR-I.1431.1.144.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20 nr działki 3963/178 oraz 4636/178 - czy zostały dla nich wydane decyzje o warnkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pozwoleniu na budowę.

OR-I.1431.1.145.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wzajemnych relacji administracji publicznej z obywatelami (ankieta).

OR-I.1431.1.146.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. średniego wynagrodzenia pracowników Biura Zamówień Publicznych.

OR-I.1431.1.147.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20 nr KW KA1C/00045887/2 oraz KA1C/00004168/1 - czy na ich terenie toczą się lub toczyły postępowania dot. zgody na usunięcie drzew lub krzewów, czy na ich terenie znajdują się jakiekolwiek urządzenia mogące wpływać negatywnie na środowisko.

OR-I.1431.1.148.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłanek, które zadecydowały o zniesieniu służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości położonej przy ul. Krętej 30/30A/32/32A.

OR-I.1431.1.149.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy przedsiębiorstw, ujętych w rejestrze zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

OR-I.1431.1.150.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu finansowania klubu Ruch Chorzów w latach 2016 - 2017.

OR-I.1431.1.151.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ograniczonym ulicami: Metalowców, Katowicką, Stacyjną i Legnicką.

OR-I.1431.1.152.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi prawnej Urzędu Miasta.

OR-I.1431.1.153.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizatora komunikacji publicznej w gminie.

OR-I.1431.1.154.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wystawionych licencji i liczbę wypisów z licencji na zarobkowy transport drogowy rzeczy i osób.

OR-I.1431.1.155.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dzialania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Chorzów w 2017 r.

OR-I.1431.1.156.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zamówienia publicznego na dostawę serwera dla Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.157.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadłużenia miasta Chorzów na koniec 2016 roku.

OR-I.1431.1.158.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy Gmina prowadziła kontrole pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne.

OR-I.1431.1.159.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego nr RZP.271.573.2017 - zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych.

OR-I.1431.1.160.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej".

OR-I.1431.1.161.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dochodów gminy i podatku od posiadania psa.

OR-I.1431.1.162.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania w Gminie Chorzów szkół niepublicznych w latach 2008-2016.

OR-I.1431.1.163.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. dochodów i wydatków gminy.

OR-I.1431.1.164.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości dotacji oświatowych dla szkół niepublicznych.

OR-I.1431.1.165.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców Gminy, liczbie osób zatrudnionych w Urzędzie oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej.

OR-I.1431.1.166.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oferty przetargowej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., na podstawie której zawarto umowę nr 2219/2015 na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Chorzów".

OR-I.1431.1.167.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usługi wysyłania sms do mieszkańców oraz innych metod komunikacji.

OR-I.1431.1.168.2017 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie.

OR-I.1431.1.169.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek i służebności gruntowej przez nieruchomość pomiędzy ul. Krętą i Franciszkańską.

OR-I.1431.1.170.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usługi bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej.

OR-I.1431.1.171.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.172.,2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały nr XLIX/633/2001 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.12.2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Uroczystka Buczyna w Chorzowie".

OR-I.1431.1.173.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.174.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania Sekretarza Miasta.

OR-I.1431.1.175.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości i kosztów przeznaczonych na urządzenia drukujące i ich eksploatację.

OR-I.1431.1.176.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zestawienia liczby małżeństw zawartych na terenie gminy z podziałem na miesiące za lata 2015 - 2017.

OR-I.1431.1.177.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Chorzów oraz porozumień międzygminnych w 2017 r.

OR-I.1431.1.178.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność, które wpłynęły do Urzędu Miasta od osób prawnych w latach 2015-2017.

OR-I.1431.1.179.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonego Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

OR-I.1431.1.180.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym z dn. 15.11.2016 r. dot. umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzoiwe przy ul. Jubileuszowej 42.

OR-I.1431.1.181.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały Rady Miasta w sprawie ustlenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

OR-I.1431.1.182.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umorzonych w okresie od 01.01.2012 r. do 30.10.2017 r. zobowiązań finansowych klubów sportowych wobec Miasta Chorzów oraz podległych jednostek.

OR-I.1431.1.183.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. daty ostatniego brakowania koper dowodowych osób zmarłych.

OR-I.1431.1.184.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. form udostępniania informacji publicznej i komunikowania się Urzędu ze społeczeństwem.

OR-I.1431.1.185.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.186.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków należących do gatunków wymienionych w aneksach Ai B rozporządzenia Rady nr 338/97, które zostały zgłoszone w Urzędzie w latach 2002-2017.

OR-I.1431.1.187.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępniania w BIP rejestru pozwoleń budowlanych.

OR-I.1431.1.188.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bezpośredniego i pośredniego finansowania klub sportowego Ruch Chorzów od 2010 r.

OR-I.1431.1.189.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nauczany jest język francuski.

OR-I.1431.1.190.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania Straży Miejskiej w Chorzowie, w tym kosztów funkcjonowania oraz kosztów zatrudnienia dodatowej ochrony w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.191.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i i paliwa gazowe.

OR-I.1431.1.192.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. zakupu przez Miasto Chorzów kotła na biomasę dla budynku użyteczności publicznej gminy, wymiany źródeł ciepła u mieszkańców gminy.

OR-I.1431.1.193.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programów współpracy Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi w latach 2014 - 2018.

OR-I.1431.1.194.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej, gminnej rady działalności pożytku publicznego, rady oświatowej, rady seniorów, przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, budżetu obywatelskiego.

OR-I.1431.1.195.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanej inwestycji przy ul. św. Barbary.

OR-I.1431.1.196.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznego dot. planów gminy w zakresie realizacji i finansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

OR-I.1431.1.197.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektów partnerskich.

OR-I.1431.1.198.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usługi videorelacji/transmisji z obrad do internetu.

OR-I.1431.1.199.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupów sprzętu komputerogwego w 2017 roku.

OR-I.1431.1.200.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia treści powolenia na budowę nr 48 z dnia 10.02.2016 r. oraz projektu budowlanego.

OR-I.1431.1.201.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu ID 109964.

OR-I.1431.1.202.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szczegółów dostawy notebooków, drukarek i tabletów do Urzędu Miasta.

OR-I.1431.1.203.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznego przedszkola w mieście Chorzów na dziecko.

OR-I.1431.1.204.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania Straży Miejskiej w Chorzowie oraz korzystania z usługi ochrony doraźnej Urzędu.

OR-I.1431.1.205.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.206.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

OR-I.1431.1.207.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2015-2017.

OR-I.1431.1.208.2017 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego nr RZP.271.863.2017.

 

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Anita Badura oraz Pani Joanna Garba - pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2016-12-29
utworzony: 29-12-2016 / modyfikowany: 23-01-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów