Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2018
 1. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu nr RPSL.09.02.01-24-05B4/16 pn. "Razem można więcej - aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa - Centrum"
  10-12.01.2018 r.

 2. Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorzowie.
  06-07.02.2018 r.

 3. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu nr RPSL.04.03.01-24-03HG/16-00 pn. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie”
  28.02.2018 r.

 4. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu nr RPSL.10.03.01-24-0522/17 pn. "Rewitalizacja chorzowskiego Rynku”
  26-28.02.2018 r.

 5. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kontrola realizacji umów na zadanie "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie"
  15.05.2018 r.

 6. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - kontrola w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu pracowników zatrudnionionych w Straży Miejskiej, podległej Urzędowi Miasta
  08.06.2018 r.

 7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - kontrola w zakresie urlopów Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta
  28-29.06.2018 r.


 8. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - wykorzystanie środków przyznanych zgodnie z umowami na "Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Hutniczej 13, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej".
  27.08.2018 r.


 9. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dot. czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą oraz w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  7-18.09.2018 r.

 10. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ustalaniem, pobieraniem i odprowadzaniem dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarki  nieruchomościami w Chorzowie przy ul. Wolności 31, 11 listopada 17, Pudlerska 27, Wileńska 12.
  27.09.-22.10.2018 r.

 11. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie realizacji umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0255/15-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej"
  10-22.10.2018 r.

 12. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie wykorzystaania środków finansowych RPO WSL na projekt "Lepszta praktyka - lepszy start. Modernizacjia kompleksu warstatów szkolnych..."
  20.11.2018 r.

 13. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie oceny wykorzystania środków finansowych na realizację projektu na "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) na basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Harcerskiej w Chorzowie"
  04-17.12.2019 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-12-27
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 15-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu