Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby składającej skargę lub wniosek do Wydziału Inwestycji Komunalnych

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu 

3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku organów gminy dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z kodeksem postępowania administracyjnego.

4. Pana/i dane będą przechowywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi/wniosku, przez okres nie dłuższy niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.

5. Pana/i dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie.

6. Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego GIODO/PUODO, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

9. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia skargi/wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pana/i skargi/wniosku bez rozpoznania. 

10. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby składającej pismo do Wydziału Inwestycji Komunalnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu 

3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie.

4. Pana/i dane będą przechowywane do czasu zamknięcia sprawy, przez okres nie dłuższy niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.

5. Pana/i dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie.

6. Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego GIODO/PUODO, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

9. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pana/i pisma/sprawy bez rozpoznania. 

10. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2016-05-16
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 25-05-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu