Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚwiadczenie usług hotelarskich poza obiektami hotelarskimi (pola biwakowe itp.)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Informacje dotyczące świadczenia usług turystycznych

Uwarunkowania prawne ciążące na przedsiębiorcach świadczących usługi hotelarskie

 

Szanowni Przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć usługi hotelarskie na terenie Chorzowa,

usługi hotelarskie, a więc „(...) krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych” powinny być świadczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort klientom z nich korzystającym. Krótkotrwałe usługi hotelarskie to usługi, które nie mają celu mieszkaniowego; krótkotrwałość może oznaczać dzień, miesiąc, rok.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich na terenie Chorzowa:

1)    w obiekcie hotelarskim rodzaju pole biwakowe – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu i wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów;

 
2)    w obiekcie hotelarskim rodzaju: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i nadaniu kategorii jak również wpis do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego;

 
3)    w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie – przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów; przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiektach wymienionych wyżej ma obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone:

- w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane;

- w innych obiektach jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, jak również wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane.

Prezydent Miasta Chorzów ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań, określonych wyżej w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany tut. organ kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług hotelarskich niezgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 238) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 r.  poz. 2166) – ograniczone jest sankcjami wynikającymi z Kodeku wykroczeń w art. 60¹ § 4.

 "§ 4. Kto:  (...)

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, 
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, 
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny."

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedstawionej wyżej tematyki proszę kontaktować się z Wydziałem Działalności Gospodarczej- pokój nr 2 parter Urzędu Miasta Chorzów.

osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2020-05-20
utworzony: 29-05-2018 / modyfikowany: 30-05-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu