Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2019
 1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowiacach w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu Państwa w ramach wykonania budżetu państwa.
  28.01-14.02.2019 r.

 2. Kontrola Urzędu Skarbowego w Chorzowie - kontrola doraźna podatku VAT za marzec 2018 r. w związku ze złożonym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.
  12.02.2019 -

 3. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola realizacji projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piastkowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła".
  28.01-26.02.2019 r.

 4. Kontrola przestrzegania określonych przepisami prawa procedur zbycia przez Miasto Chorzów nieruchomości położonych w Chorzowie w rejonie ul. Targowej oraz w przedmiocie dotowania, nabycia nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie oraz zarządzania przedmiotową nieruchomością przez Miasto Chorzów.
  06.3.2019 -

 5. Kontrola Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kontrola realizacji projektu "Rewitalizacja chorzowskiego rynku"
  25 i 28.03.2019 r.

 6. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola realizacji projektu "Remont wyodrębnionych lokali ZK PGM wraz z kompleksowym remontem budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 w Chorzowie w celu adaptacji ich na lokale socjalne"
  14-20.05.2019 r.

 7. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola realizacji projektu "Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
  14-20.05.2019 r.

 8. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kontrola piaskownic i placów zabaw będących w zasobach Gminy Chorzów
  30.05.2019 r.

 9. Kontrola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej - kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Województwie Śląskim
  11-12.06.2019 r.

 10. Kontrola Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Eurpoejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020
  02-24.09.2019 r.

 11. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach - kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Urząd Miasta Chorzów
  17-25.09.2019 r.

 12. Kontrola Wojewody Śląskiego - kontrola wykonywania przez Prezydenta Miasta Chorzów, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami.
  8-11.10.2019 r.

 13. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kontrola projektu pn. "Remont wyodrębnionych lokali Zakładu Komunalnego PGM wraz z kompleksowym remontem budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 w Chorzowie w celu adaptacji ich na lokale socjalne realizowanego przez Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinasowanie nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0117/17-00)
  17-18.10.2019 r.

 14. Kontrola Wojewody Śląskiego - Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - kontrola modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz procesu cyfryzacji zbiorow państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
  5.11.-23.12.2019 r.

 15. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła"
  06.11.-12.11.2019 r.

 16. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
  20.11.2020 r.

 17. Kontrola Poczty Polskiej - kontrola rejestracji odbiorników RTV
  28.11.2020 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-03-15
utworzony: 18-12-2018 / modyfikowany: 17-03-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu