Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Podatek od nieruchomości – regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

-         grunty;

-         budynki lub ich części;

-         budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

-         właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

-         posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

-         użytkownikami wieczystymi gruntów;

-         posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

2. ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

pokój nr 21 (parter) – w zakresie podatku od osób prawnych;

pokój nr 22 (parter) – w zakresie podatku od osób fizycznych.

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie można wysyłać na adres: Prezydent Miasta Chorzów, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

Ponadto istnieje także możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka

 

3.STAWKI PODATKU

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są w drodze Uchwały Rady Miasta Chorzów w oparciu o art. 5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Poniżej znajdują się odnośniki do Uchwał stawkowych uchwalonych w ostatnich pięciu latach:

pobierz plik: [ 2021 ROK - Uchwała nr XXVIII/453/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 7835) ]

pobierz plik: [ 2020 ROK - Uchwała nr XV/239/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r. poz. 7978) ] ]

pobierz plik: [ 2019 ROK - Uchwała nr LII/944/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 5599) ]

pobierz plik: [ 2018 ROK - Uchwała nr XLII/758/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017r. poz. 5730) ]

pobierz plik: [ 2017 ROK - Uchwała nr XXVI/496/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 4970) ]

pobierz plik: [ 2016 ROK - Uchwała nr XV/273/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz. 6276) ]

pobierz plik: [ ZMIANA NA 2015 ROK - Uchwała nr L/982/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/963/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2014r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 5628) ]

pobierz plik: [ 2015 ROK - Uchwała nr L/963/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 4851) ]

 

4. FORMULARZE DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym, dla przedmiotów opodatkowania, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 lipca 2019 roku, obowiązują ogólnopolskie, jednolite dla wszystkich wzory formularzy.

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH - OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁY OD 1 LIPCA 2019 ROKU

pobierz plik: [ IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ]

pobierz plik: [ ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

pobierz plik: [ ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ]

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH - OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁY OD 1 LIPCA 2019 ROKU

pobierz plik: [ DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ]

pobierz plik: [ ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK DN-1

2. Załącznik do deklaracji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/A

3. Załącznik do deklaracji - wykaz współwłaścicieli - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/B

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2016-2018

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK DN-1

2. Załącznik do deklaracji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/A

3. Załącznik do deklaracji - wykaz współwłaścicieli - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/B
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-03
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 19-02-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów