Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Podatek od środków transportowych – regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.  

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy. 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 


2. ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy związane z podatkiem od środków transportowych załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

pokój nr 126 (I piętro).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

3. STAWKI PODATKU

Stawki podatku od środków transportowych ustalane są w drodze Uchwały Rady Miasta Chorzów w oparciu o art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Poniżej znajdują się odnośniki do Uchwał stawkowych Rady Miasta Chorzów w przedmiotowym zakresie:

pobierz plik: [ Uchwała Nr LII/947/18 Rady Miasta Chorzów z 6 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz.5602) ]

pobierz plik: [ Uchwała nr XLIII/777/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6635) ]

pobierz plik: [ Uchwała nr XXVIII/521/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5504) ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XV/276/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/251/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 6279) ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XIV/251/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5625) ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr LI/983/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5629) ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XXXVII/683/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 03 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 6115) ]

 

4. FORMULARZE DO POBRANIA

pobierz plik: [ DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH ]

pobierz plik: [ DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ]osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-09
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 13-01-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów