Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | OPŁATA TARGOWA

 

UWAGA! W ROKU 2021 OPŁATA TARGOWA NIE BĘDZIE POBIERANA.


OPŁATA TARGOWA
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Opłata targowa to fakultatywna danina publiczna, pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach, którą regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Opłacie podlega sprzedaż na targowiskach i wszelkich innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż z wyłączeniem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zwalnia się natomiast od opłaty targowej podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach

Z uwagi na wprowadzenie opłaty targowej na terenie Miasta Chorzów, organem podatkowym właściwym w sprawach tej opłaty jest Prezydent Miasta Chorzów. 

 

2. ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Sprawy związane z opłatą targową załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

pokój nr 126 (I piętro).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

3. WYSOKOŚĆ OPŁATY TARGOWEJ, INKASENCI OPŁATY TARGOWEJ, UCHWAŁY DO POBRANIA


 Wysokość opłaty targowej oraz podmioty, które są uprawnione do jej poboru określone zostały w następujących uchwałach Rady Miasta Chorzów:

1. Uchwała Nr XXI/343/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów;

KLIKNIJ BY POBRAĆ

2. Uchwała Nr III/22/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów;

KLIKNIJ BY POBRAĆ

3. Obwieszczenie Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów;

KLIKNIJ BY POBRAĆ

4. Uchwała Nr XX/389/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów;

KLIKNIJ BY POBRAĆ

5. Uchwała Nr XV/275/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w spawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów

KLIKNIJ BY POBRAĆ

6. Uchwała Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów

KLIKNIJ BY POBRAĆ

osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-12-12
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 13-01-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów