Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelNIEODPŁATNA POMOC PRAWNAPUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO oraz LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2020 ▬ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:


W roku 2020 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem  Nr OR.232.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


W roku 2020 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację są świadczone zgodnie z następującym harmonogramem:

pobierz plik: [ WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW ]

 

 

 Nieaktualne od dnia 5.07.2021r.:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów
za pomocą środków porozumiewania się na odległość

wskazanego w informacji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.03.2020r., informacji z dnia 25.03.2020r. oraz informacji z dnia 10.04.2020,
w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie z art.13. ust.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.697)
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

1. Ogłaszam, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się od dnia 27.04.2020r. do odwołania okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2. Ogłoszenie o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Miasta Chorzów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

3. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl, a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

4. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie przez telefon.

UWAGA:
W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.

pobierz plik: [ Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) ]

 

 

 

Informacja w związku z zagrożeniem COVID-19 Prezydenta Miasta Chorzów dotycząca udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich
w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów


1.  Informuję, że od dnia 16.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.  W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem (wzór w załączniku) na adres poczty elektronicznej

pomocprawna@opschorzow.pl

a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.


3.  Wszystkie wizyty umówione na porady w dniach 16.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają odwołane. Osoby, które były zapisane na poradę prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją telefoniczną i ponowne zapisanie się na wizytę wg wskazań w punkcie 2.

4.  Ponowne przywrócenie działalności punktu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nastąpi z terminem wskazanym w punkcie 1 lub ogłoszone zostanie w BIP lub na stronie internetowej Miasta Chorzów.


 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość
wskazanego w informacji Prezydenta Miasta z dnia 13.03.2020r.
w związku z zagrożeniem COVID-19 dotyczącej udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów1. Informuję, że z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii przedłuża się okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość do dnia 10.04.2020r.

2. Informacja o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub przedłużenia okresu udzielania powyższych porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz na stronie internetowej Miasta Chorzów.

3. Pozostałe informacje, w tym dotyczące sposobu zapisywania się na poradę, zawarte w informacji z dnia 13.03.2020r. nie ulegają zmianie.

 

 

  

Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów
za pomocą środków porozumiewania się na odległość

wskazanego w informacji Prezydenta Miasta z dnia 13.03.2020r. oraz informacji z dnia 25.03.2020r.
w związku z zagrożeniem COVID-19 dotyczącej udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów


1.  Informuję, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość do dnia 26.04.2020r. włącznie.


2.  Informacja o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub przedłużenia okresu udzielania powyższych porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz na stronie internetowej Miasta Chorzów.


3.  Pozostałe informacje, w tym dotyczące sposobu zapisywania się na poradę, zawarte w informacji z dnia 13.03.2020r. nie ulegają zmianie.osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2019-12-30
utworzony: 30-12-2019 / modyfikowany: 01-07-2021
wprowadził(a): Karina Krystkowiak
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów