Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2020
 1. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie"
  16-17.01.2020 r.

 2. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - kontrola udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr 031A/18 pn. "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) oraz termorenowacja nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie"
  27-28.02.2020 r.

 3. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - kontrola projektu współfinansowanego z RPO WSL 204-2020 id. 0522/17 pn. "Rewitalizacja chorzowskiego Rynku"
  10-11.03.2020 r.

 4. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu pracy w Katowicach w zakresie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
  27.08.2020 r.

 5. Kontrola Marszałka Województwa Śląskiego - kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”.
  11.08.-03.09.2020 r.

 6. Kontrola Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi częśc oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2017 rok.
  14.09.2020 r.

 7. Kontrola Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi częśc oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2018 rok.
  14.09.2020 r.

 8. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami dotacji udzielonej z budżetgu państwa na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 855, rozdział 85510 paragram 2160) oraz na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 855, rozdział 85510 par. 2160)
  17.09.-09.10.2020 r.

 9. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
  17.11.2020 r.-05.02.2021 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-01-02
utworzony: 02-01-2020 / modyfikowany: 17-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu