Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONSULTACJE SPOŁECZNE (PROJEKTY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o konsultacjach ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów.1.

pobierz plik: projekt_uchwaly_rm_w_spr_ustan_stypendium_miasta_chorzow_dla_uczniow1.pdf

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO 

Prezydent Miasta Chorzów

 

Zaprasza zainteresowanych do konsultacji projektu aktu normatywnego

 

1.       Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium  Miasta Chorzów

2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

20.04.2020 r. do 05.05.2020 r.

3.       Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie  elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

2) w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  • w Wydziale Edukacji – pokój nr 404 ( IV piętro)

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

tel. 32 41-65-000 wew. 484, 32 41-65-402

e-mail:  ed@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1.       Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego 
w szczególności:

a) wskazanie jednostki redakcyjnej projektu aktu prawa miejscowego, którego dotyczą uwagi lub opinie
( paragraf, ustęp, punkt, podpunkt, litera) wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem proponowanych zmian,

b) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2.     Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów  należy kierować do Wydziału Edukacji w terminie określonym w pkt 2.

6. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

-  Mieszkańcy Miasta Chorzów,

- Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 osoba odpowiedzialna za treść: Monika Pietrzykowska, dnia: 2020-04-20
utworzony: 21-04-2020 / modyfikowany: 21-04-2020
wprowadził(a): Małgorzata Kotarska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów