Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót NIEODPŁATNA POMOC PRAWNAWYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Treść strony

wersja do druku
powrót | OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku

Sposób załatwienia sprawy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

1.   Osoba uprawniona, której nie stać na odpłatną pomoc prawną będąca osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku może otrzymać poradę w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.2.   Aby osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed udzieleniem porady powinna przedstawić:
      -  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
               albo
      -  oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
      -  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

pobierz plik: [ WZÓR OŚWIADCZENIA ]


 3.   Kopie powyższych dokumentów należy przedstawić/złożyć:
      -  bezpośrednio o udzielającego porady prawnej, przed wizytą;

      -  elektronicznie na adres poczty elektronicznej ps@chorzow.eu

        uwaga: należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail.

 

UWAGA:
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobie fizycznej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku) jest pomocą de minimis.
Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2020-08-03
utworzony: 03-08-2020 / modyfikowany: 06-08-2020
wprowadził(a): Karina Krystkowiak
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów