Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2021
 1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach w zakresie "Zachowanie i zwiększanie terenów zielonych w miastach"
  11.03.2021 r. - 21.05.2021 r.

 2. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach w zakresie "Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim"
  29.07.2021 r. - 27.09.2021 r.

 3. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie realizacji projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła".
  16.07.2021 r. - 20.07.2021 r.

 4. Kontrola Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Modernizacja systemu napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach Parku Róż, realizowanego w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0016/18 Systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa".
  30.04.2021 r.

 5. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
  26.07.2021 r. - 25.08.2021 r.

 6. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie - kontrola obiektów: Przystanek autobusowy komunikacji międzynarodowej przy ul. Paderewskiego w Chorzowie, przystanek autobusowy komunikacji miejskiej i międzynarodowej przy Pl. Powstańców Śląskich w Chorzowie, Centrum przesiadkowe, Rynek 1 w Chorzowie.
  22.07.2021 r.

 7. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie - kontrola obiektów: Piaskownice i place zabaw będące w zasobach Gminy Chorzów.
  27.07.2021 r.

 8. Kontrola Wojewody Śląskiego - okresowa kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania przez straników czynności służbowych w ramach uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 4 i 5 oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 u.s.g.
  06.09-17.09.2021 r.

 9. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kontrola projektu "Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w budynku SP Nr 3 im. J. Kusocińskiego przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie "dofinansowanego z RPO WsL 2014-2025
  14.10-18.10.2021 r.

 10. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji zadań obryny cywilnej.
  22.11.2022 r.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-12-30
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 18-05-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu