Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2021Zamówienia do 130.000 PLN

Treść strony

wersja do druku
powrót | Dostawa wraz z montażem zewnętrznej tablicy informacyjnej

pobierz plik: zapytanie_ofertowe_tablica_elektroniczna_zewnetrzna.pdf

pobierz plik: odpowiedz_na_pytanie_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf

pobierz plik: wybor_oferty_w_postepowaniu_tablica.pdf

 Chorzów, dnia 14 maja 2021 r.

 

PK.271.32.2021

RZP/271/252/2021

CRZP: 260                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z montażem i 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym zewnętrznej tablicy informacyjnej.  

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

dostawa zewnętrznej tablicy informacyjnej wraz z montażem i 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

 

Termin dostawy :  do 30 lipca 2021 r.

 

Istotne warunki zamówienia: kompleksowa dostawa do siedziby Miasta zewnętrznej tablicy informacyjnej, zgodnie z poniższą specyfikacją, montażem i 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

 

Zewnętrzny totem reklamowy

Ekran:

a)    Funkcja LED Backlight (Outdoor)

b)    Przekątna [cale]: 55”

c)    Rozdzielczość: 1920x1080 fullHD 16:9

d)    Jasność: 2500 cd/m2

e)    Rodzaj matrycy: LED

f)     Orientacja: pionowa

 

Komputer:

a)    Procesor: Intel Core i3-8109U 2x3.6GHz

b)    RAM: 8 GB

c)    Karta graficzna: Intel Iris Plus Graphics 655

d)    Dysk twardy: 120 GB SSD

e)    System operacyjny: Win 10 Pro ESD

f)     Karta sieciowa z możliwością połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi)

g)    Oprogramowanie do zdalnego, bezprzewodowego zarządzania treścią

 

Obudowa:

a)    Wymiary: wysokość - 230 cm, szerokość – 135 cm, głębokość – 15 cm

b)    Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy podanymi wymiarami: do 10 cm

c)    Materiał: Stal malowana proszkowo

d)    Kolor: RAL 9006

e)    Szkło hartowane

f)     Zamontowane: higrostat, termostat, ogrzewanie

g)    Zabezpieczenia wandaloodporne, przeciwporażeniowe i przeciwzwarciowe

 

Montaż totemu:

a)    Montaż na fundamencie wywierconym w płycie i podbudowie przygotowanej przez Zamawiającego

b)    Podłączenie elektryczne do doprowadzonej sieci przez Zamawiającego

c)    Podłączenie do sieci Wi-Fi dostarczonej przez Zamawiającego

 

Okres gwarancji:  24 miesiące

 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy przepisanym przez Miasto, do siedziby Miasta, na wskazany w niej rachunek bankowy.

 

Dokumenty wymagane od oferenta:

Oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

 1. 100% cena

 

Termin składania ofert: 19 maj 2021 r. godz. 12,00   

 

Ofertę z dopiskiem „zewnętrzna tablica reklamowa” można złożyć:

1)    bezpośrednio pracownikowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, w holu Urzędu Miasta Chorzów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

2)    lub przesłać na adres :

Urząd Miasta Chorzów

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Rynek 1, 41-500 Chorzów

 

3)      lub przesłać na adres mailowy :  pr@chorzow.eu

 

W trakcie rozpatrywania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do zamawiającego,
a nie data jej wysłania. Ofert otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu oferty prosimy kierować na adres : pr@chorzow.eu lub pod numer telefonu 32 416 50 00 wew. 407

 

 

Uwagi końcowe:

Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego,
w szczególności:

 1. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących zamawiającego.

O zmianach treści zapytania ofertowego oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mailową:

 

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WY.21996.2021.PK

 

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy

pobierz plik: formularz_ofertowy_tablica.odtosoba odpowiedzialna za treść: Wioletta Wackermann, dnia: 2021-05-17
utworzony: 17-05-2021 / modyfikowany: 10-06-2021
wprowadził(a): Izabela Suchanek
rejestr zmian

Stopka serwisu