Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelNIEODPŁATNA POMOC PRAWNAPUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO oraz LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Treść strony

wersja do druku
powrót | 2021 ▬ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

W roku 2021 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.213.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2021r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z poniższym wykazem:

pobierz plik: [ WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW ]

 

 
UWAGA!!!

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

o terminie ponownego przywrócenia obsługi bezpośredniej

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów

na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Ogłaszam, iż z dniem 5 lipca 2021r. przywrócona zostaje, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemicznych, bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Chorzowa, tj.:

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19;

-  w punkcie zlokalizowanym z Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6;

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18;

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3.

  

Równocześnie przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin wizyty w rejestracji pod numerem telefonu tel.: 32 307 53 29, lub przesyłając zgłoszenie na następujący adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl .

pobierz plik: [ Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o terminie ponownego przywrócenia obsługi bezpośredniej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...) ]

 

 

  
Nieaktualne od dnia 5.07.2021r.:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów

o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów
za pomocą środków porozumiewania się na odległość

wskazanego w informacji Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.03.2020r., informacji z dnia 25.03.2020r. oraz informacji z dnia 10.04.2020,
w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie z art.13. ust.1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.697)
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

1. Ogłaszam, że z uwagi na stan epidemii przedłuża się od dnia 27.04.2020r. do odwołania okres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2. Ogłoszenie o terminie ponownego przywrócenia działalności punktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Miasta Chorzów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

3. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, przesyła skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl, a następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

4. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, ustnie przez telefon.

UWAGA:
W nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), zniesiono obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i 4 Ogłoszenia Prezydenta Miasta o przedłużeniu okresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość w czasie stanu epidemii, oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku również nie pobiera się.osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2021-06-30
utworzony: 30-06-2021 / modyfikowany: 06-10-2021
wprowadził(a): Karina Krystkowiak
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów