Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2022
 1. Kontrola Śląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w zakresie:
  1) Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności jakość danych egib, jako podstawy do udostępnienia danych,
  2) Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania,
  3) stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,
  4) sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji
  01.03.-29.04.2022 r.


 2. Kontrola Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie oceny projektu pn. "Przebudowa systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach Amelung sposobem na skuteczną ochronę siedlisk cennych przyrodniczo w Chorzowie" w ramach RPO WSL 2014-2020, ID 080H/16
  04.04.2022 r.

 3. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji projektu POIiŚ01.07.01-00.-00.59/19
  25.05.2022 r.

 4. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej.
  11.07-15.07.2022 r.

 5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Katowicach w zakresie udostępniania osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin.
  19.08.2022 r. - 24.10.2022 r.

 6. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wykonywanego przez miasto Chorzów, a polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021, poz. 945 ze zm.)
  17-21.10.2022 r.

 7. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji zadań administracji architektoniczno-budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem terminu wydawania pozwoleń na budowę oraz prowadzenia rejestru RWDZ
  06.12.2022 r. - 31.12.2023 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2022-03-07
utworzony: 07-03-2022 / modyfikowany: 15-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu