Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.59.2018

Zarządzenie Nr OR . 59 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Starego Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz 1875 ze zm.), art. 13 ust. 2, w związku z art. 6 pkt 6, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIX/738/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Starego Zdroju na rzecz Województwa Śląskiego

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Przekazać w drodze darowizny prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Starego Zdroju, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 4002/262 i 2648/262 o łącznej powierzchni 357 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00022850/7 – na rzecz Województwa Śląskiego.

§ 2.

Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. budowy obiektów ochrony zdrowia.

§ 3.

W przypadku niezrealizowania celu wskazanego w § 2 w ciągu 5 lat od dnia dokonania darowizny niniejsza darowizna podlega odwołaniu.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-03-02
utworzony: 06-03-2018 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu