Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.62.2018

Zarządzenie Nr OR . 62 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „System rowerów miejskich Miasta Chorzów”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),  Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać zespół ds. realizacji projektu pn. „System rowerów miejskich Miasta Chorzów” w ramach projektu pt. „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT RPO WSL na lata 2014-2020

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Marzena Rak – Przewodnicząca Zespołu
 2. Jadwiga Łuczak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Jacek Olszówka – Dyrektor Wydziału Geodezji
 4. Zuzanna Kurczek – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych
 5. Agnieszka Koszębar – Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji MZUiM Chorzów
 6. Robert Warwas – Główny Specjalista Biura Funduszy Zewnętrznych
 7. Marcin Kępa – Inspektor Biura Funduszy Zewnętrznych
 8. Radosław Szmyra – Kierownik Referatu Aplikacji i Rozwoju Wydziału Informatyki

§ 3.

Do zadań zespołu należy realizacja w/w projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych obowiązków służbowych jak i realizacja zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2018-03-06
utworzony: 06-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu