Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.68.2018

Zarządzenie Nr OR . 68 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/463/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 264/15 o powierzchni 5.688 m2,

- 263/15 o powierzchni 582 m2,

dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003200/7.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania  Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2018-03-16
utworzony: 16-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu