Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.72.2018

Zarządzenie  Nr OR . 72 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Głównej i Kresowej, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić, na czas nieokreślony, odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorcy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi, na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów zajętych pod sieć teletechniczną, której właścicielem jest Przedsiębiorca, a które to nieruchomości położone są w Chorzowie:

 1. przy ul. Kresowej, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 472/39 o powierzchni 480 m², zapisana w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00002936/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. między ul. Główną a Kresową, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 802/53, o powierzchni 17776 m², zapisana w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00010182/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 3. przy ul. Kresowej, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 492/51, o powierzchni 148 m², zapisana w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00003200/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 4. przy ul. Głównej, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 474/39  o powierzchni 4673 m², zapisana w księdze wieczystej KW Nr KA1C/00003200/2936/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia opisane zostały w odrębnym porozumieniu, zawartym pomiędzy Miastem Chorzów a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi w dniu 19 listopada 2009 r., aneksowanym w dniu 27 lutego 2018 r.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2018-03-22
utworzony: 20-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu