Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.73.2018

Zarządzenie Nr OR . 73 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie rozwiązania umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz 1875 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wyrazić zgodę na rozwiązanie, dokonanej przez Skarb Państwa na rzecz Miasta Chorzów, umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 19, zlokalizowanym na działce o numerze geodezyjnym 55 o powierzchni 5.085 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002355/1, dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1C/00032962/8.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Dłlugajczyk, dnia: 2018-03-22
utworzony: 26-03-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu