Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.81.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.09.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 81 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r, poz. 1875 tj) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie w Cenniku za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. w tabeli w Dziale „Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu” dopisuje się pozycję:

  „Chorzowska Liga Padla – mecz ligowy – 6 zespołów w lidze – 100 zł
  - 5 zespołów w lidze - 80 zł
  - 4 zespoły w lidze - 60 zł”.

 2. w tabeli w Dziale „Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu” pozycja „Szkółka Padla” otrzymuje brzmienie „Szkółka Padla -180 zł brutto/os (16 zajęć)”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2018-04-10
utworzony: 11-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu