Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.87.2018

Zarządzenie Nr OR . 87 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu wielostanowiskowego) położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b i wyznaczenia go do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXII/437/16 z dnia 02.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego i przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy, położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu wielostanowiskowego) położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b i wyznaczyć go do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem 331/1000 w częściach wspólnych ww. budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 06.05.2098 r. takiego samego udziału w gruncie, na którym usytuowany jest budynek, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 1026/49 o powierzchni 1455 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta numer KA1C/00016103/1, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.163.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lipca 2016 r.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pampuch, dnia: 2018-04-23
utworzony: 19-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu