Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.88.2018

Zarządzenie Nr OR . 88 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr 76.2018 Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie: Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chorzów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w latach 2018-2022 w mieście Chorzów

Na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U z 2002 r. Nr 96 poz. 850) i Wieloletniego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w latach 2018 – 2022 w mieście Chorzów.

zarządzam:

§ 1.

Zmieniam Wieloletni Plan Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chorzów w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w latach 2018 – 2022 w mieście Chorzów, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Pozostała cześć Zarządzenia Nr OR 76.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2018-04-23
utworzony: 20-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu