Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.130.2018

Zarządzenie nr OR . 130 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania zespołu roboczego realizującego kampanię społeczną „Reaguj. To nie musi się tak kończyć”

Na podstawie art. 30  ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

zarządzam:

§ 1.

Powołać zespół roboczy realizujący kampanię społeczną „Reaguj. To nie musi się tak kończyć” w składzie:

 1. Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – koordynator zespołu;
 2. Marta Jakubczyk – Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Aktywizacji Społecznej – członek zespołu;
 3. Łukasz Żółciak – Podinspektor Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – członek zespołu;
 4. Łukasz Adamczyk – Podinspektor Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej – członek zespołu;
 5. Carmen Czernia – Pokrywka – koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie – członek zespołu;
 6. Katarzyna Kubica – pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie;
 7. Teresa Gabor – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Ponadto Prezydent Miasta zaprasza do udziału w pracach zespołu:

 1. Małgorzatę Biernacką – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie;
 2. Aleksandrę Lechocką – komendanta hufca ZHP w Chorzowie;
 3. Annę Sierotnik – Prezesa Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”;
 4. Magdalenę Brzóskę – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;
 5. Aleksandrę Sikorę – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

§ 2.

 1. Do zadań zespołu należy opracowanie założeń i zrealizowanie działań w ramach kampanii społecznej „Reaguj. To nie musi się tak kończyć” takich jak: przygotowanie materiałów informacyjnych, prowadzenie wykładów, opracowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych, nawiązywanie kontaktów z instytucjami o zasięgu regionalnym i krajowym.
 2. Za koordynację pracy zespołu odpowiada Magdalena Sekuła – pełnomocnik prezydenta miasta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej.

§ 3.

Za treść merytoryczną oraz opracowanie graficzne materiałów informacyjnych odpowiada zespół roboczy. Przygotowane materiały nie podlegają późniejszej edycji.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Łukasz Żółciak, dnia: 2018-06-07
utworzony: 04-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu