Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.132.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.35.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 132 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 2 pkt 6 uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miast Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ze składu Komisji ds. Lokalowych odwołać Pana Piotra Galilejczyka.

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji ds. Lokalowych powołać Pana Macieja Mostowika – p.o. Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych.

§ 3.

Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr OR.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018 r. nie ulegają zmianie.

 § 4.

  1. Nadzór na działalnością Komisji sprawuje Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 14 maja 2018 r.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2018-06-14
utworzony: 08-06-2018 / modyfikowany: 23-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu