Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.133.2018

 Zarządzenie Nr OR . 133 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) i uchwały NR L/918/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3722/290 o powierzchni 2.293 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00050329/1, poprzednio prowadzoną pod numerem KA1C/00004491/0 – na 30 lat.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych i Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2018-06-15
utworzony: 08-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu