Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.149.2018

Zarządzenie Nr OR . 149 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 lipca 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art 156 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

w załączniku do zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania składu miejskiego zespołu do przeprowadzenia wyborów do sejmiku województwa, rady gminy i prezydenta miasta; wprowadzić następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 – Sekcja Komunikacji i Łączności zmienić zapisy na;

  Członek          Marcin Dendra
  Kierownik Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej Wydział Informatyki

  Członek          Dawid Burczyk Inspektor – Wydział Obsługi Technicznej

  - Sekcja Przedstawicieli Prezydenta Miasta

  Feliks Biskup Dyrektor Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta

  Katarzyna Macioł Inspektor - Wydział Informatyki

  Jacek Króliczek Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

  Piotr Galilejczyk Dyrektor  Wydziału Inwestycji Komunalnych

§ 2.

Pozostałe zapisy Załącznika do Zarządzenia , o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2018-07-05
utworzony: 26-06-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu