Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.150.2018

Zarządzenie Nr OR . 150 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.61.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie

 Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z  2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Odwołać ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie Pana Grzegorza Świętka.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2018-07-06
utworzony: 03-07-2018 / modyfikowany: 06-07-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu