Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.170.2018

Zarządzenie Nr OR . 170 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.105.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ze składu, Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie zwaną dalej JRP, odwołać Panią Jadwigę Łuczak - Specjalistę ds. zamówień publicznych.

§ 2.

W skład JRP powołać Pana Wojciecha Bochenka – Specjalistę ds. zamówień publicznych

§ 3.

Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr OR.105.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 maja 2018 r. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2018-07-27
utworzony: 21-08-2018 / modyfikowany: 27-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu