Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.209.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.23.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 209 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa

Na podstawie art.30 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 2, w zw. z art. 92 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1984 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr LII/963/18 z dnia 6 września 2018r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów - zarządzam:

§ 1.

Powołać Komisję Stypendialną do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa w składzie:
1) Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych – Przewodniczący Komisji;
2) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Chorzów;
3) Dyrektor Wydziału Edukacji UM Chorzów;
4) Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie;
5) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie;
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie;
7) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami  Integracyjnymi przy ul. ks. J. Czempiela 52 w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-10-18
utworzony: 08-10-2018 / modyfikowany: 17-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu