Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.212.2018

 Zarządzenie Nr OR . 212 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie: opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Niniejszym, na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), § 2 Zarządzenia Nr OR/98/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w związku z Uchwałą Nr XLV/910/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia medali za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia miasta, Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

 § 1.

Powołać Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznawanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta SZARY - Członek Komisji
 3. Bożena ANTOŃCZYK - Członek Komisji
 4. Marcin WEINDICH - Członek Komisji
 5. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji będzie opiniowanie wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej oraz przedstawienie kandydatury zwycięzcy.

 § 3.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-10-24
utworzony: 22-10-2018 / modyfikowany: 24-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu