Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.224.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.284.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 224 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów,
 2. Zarządzenie Nr OR.67.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Zarządzenie Nr OR.109.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 roku o zmianie o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 4. Zarządzenie Nr OR.173.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia - regulamin organizacyjny:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin organizacyjny UM ]

pobierz plik: [ Schemat organizacyjny UM - stan na dzień 19.11.2018 r. ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-11-16
utworzony: 13-11-2018 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu