Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.235.2018

Zarządzenie Nr OR . 235 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.192.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2018 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz.994 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu  Nr OR.192.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 listopada 2017roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 4. otrzymuje brzmienie

„ § 4.

Urząd Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2018 roku przyjmuje strony w godzinach od 8.00 do 12.00.”

§ 2.

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom Miasta informacji, o której mowa w § 4.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Szymańska, dnia: 2018-11-28
utworzony: 27-11-2018 / modyfikowany: 30-11-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu