Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.238.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.75.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.03.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 238 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej

w wykonaniu uchwały nr XX/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów zmienionej uchwałą nr XX/389/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Wprowadzić „Regulamin zwolnień od dziennej opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów”.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc obowiązujące Zarządzenie Nr OR.124.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XX/389/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Suchanek, dnia: 2018-11-29
utworzony: 30-11-2018 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu