Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.239.2018

Zarządzenie Nr OR . 239 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018.,poz 994, ze zm.) oraz § 4, ust.2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2018 roku przyjętego Uchwałą Rady Miasta Chorzów XLVII/871/18 z dnia 29 marca 2018r. Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Poloczek, dnia: 2018-12-04
utworzony: 30-11-2018 / modyfikowany: 10-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu