Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.251.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.167.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.07.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 251 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z  2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

  1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów Zasady stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad stosowaniem przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jakub Tomaszowski, dnia: 2018-12-13
utworzony: 13-12-2018 / modyfikowany: 01-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu