Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.3.2019

 Zarządzenie Nr OR . 3 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 stycznia 2019 roku 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych

Na podstawie uchwały Nr XXVII/451/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 3. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji 

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji jest przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu  i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Kulczycka Elwira, dnia: 2019-01-02
utworzony: 04-01-2019 / modyfikowany: 15-01-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu