Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.6.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.142.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 6 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z  dnia 2 stycznia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

–   w dziale „ Basen Pl. Powstańców Śląskich 1”  pozycja nr 9 otrzymuje brzmienie:

  9

     SAUNARIUM

       Poniedziałek  - czwartek

          Piątek  - niedziela

    1 godzina

   2 godziny

  1 godzina

    2 godziny

20 zł ( w tym Vat)

35 zł (w tym Vat)

25 zł (w tym Vat)

45 zł (w tym Vat)

Naliczanie minutowe

                                            0,50 zł / min.


–    w dziale " Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu " dopisuje się  pozycję :

    Wpisowe

  i inne usługi

   w zakresie     

      wstępu

 

       Świąteczny turniej tenisa stołowego

 

    2 zł brutto (w tym Vat)


§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Kulczycka Elwira, dnia: 2019-01-02
utworzony: 07-01-2019 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu