Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.11.2019

Zarządzenie Nr OR . 11 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr LII/974/18 z dnia 6.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 100/2 o powierzchni 61 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008060/8.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2019-01-15
utworzony: 16-01-2019 / modyfikowany: 16-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu