Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.13.2019

Zarządzenie Nr OR . 13 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.209.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 października 2016r. w sprawie powołania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z poz. zm.) oraz art. 41f i 41g ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz.450 z poz. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXIII/449/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W składzie Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji wprowadzić następujące zmiany:
1) Odwołać Grażynę Kosińską-Jokel – przedstawiciela Rady Miasta Chorzów, a w jej miejsce powołać Bartłomieja Czaję – przedstawiciela Rady Miasta Chorzów,
2) Odwołać Adama Trzebinczyka – przedstawiciela Rady Miasta Chorzów, a w jego miejsce powołać Szymona Piechę – przedstawiciela Rady Miasta Chorzów,
3) Odwołać Piotra Jarzębaka – przedstawiciela Prezydenta Miasta Chorzów, a w jego miejsce powołać Grażynę Kosińską–Jokel – przedstawiciela Prezydenta Miasta Chorzów,
4) Odwołać Artura Żurka – przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Chorzów, a w jego miejsce powołać Piotra Jarzębaka przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Chorzów.

§ 2

W zarządzeniu nr OR. 209.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 października 2016r. w sprawie powołania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji §1 nadać nowe następujące brzmienie:

„§1 Powołać Chorzowską Radę Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, w następującym składzie:

1) Przedstawiciele Rady Miasta Chorzów:
a) Szymon Piecha
b) Krzysztof Łazikiewicz
c) Bartłomiej Czaja

2) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Chorzów:
a) Grażyna Kosińska–Jokel
b) Aleksandra Łamik–Hypa
c) Danuta Szary

3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Chorzów:
a) Robert Gierek
b) Małgorzata Kolisko-Nagły
c) Barbara Kopczyńska
d) Bogusława Śrutwa
e) Maria Woźniak
f) Piotr Jarzębak

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Karolina Kubiś, dnia: 2019-01-16
utworzony: 16-01-2019 / modyfikowany: 16-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu