Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.14.2019

Zarządzenie Nr OR . 14 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji projektu Rewitalizacji terenu przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie – NOWA DZIELNICA – NOWE PERSPEKTYWY

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać zespół roboczy ds. realizacji projektu Rewitalizacji terenu przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie – NOWA DZIELNICA – NOWE PERSPEKTYWY zwany dalej „Zespołem”

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Marcin Michalik – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Zespołu
 2. Zuzanna Kurczek –Zastępca Przewodniczącego
 3. Mariusz Cup - Członek Zespołu
 4. Monika Sobkiewicz - Członek Zespołu
 5. Anna Kotyś - Członek Zespołu
 6. Mariusz Obszański - Członek Zespołu
 7. Marzena Rak - Członek Zespołu
 8. Wojciech Osadnik – Przedstawiciel MZUiM - Członek Zespołu
 9. Rafał Jaskóła – Przedstawiciel CHŚPWiK - Członek Zespołu

 § 3.

 1. Do zadań Zespołu należy analizowanie i przygotowanie wniosków, założeń i rekomendacji do realizacji niezbędnych zadań/działań w zakresie przygotowania terenu pod przyszłe jego zainwestowanie.
 2. Do udziału w pracach Zespołu można zapraszać przedstawicieli różnych środowisk oraz specjalistów w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest rewitalizacja terenu i przygotowanie do zainwestowania.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 5. Za obsługę kancelaryjną Zespołu odpowiada Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-01-17
utworzony: 16-01-2019 / modyfikowany: 18-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu