Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.15.2019

Zarządzenie Nr OR . 15 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r; poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r; poz. 994 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1

Powierzyć Pani Sylwii Thienel-Otrębie pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 22 z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 1a w Chorzowie.

 § 2

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola następuje na okres od dnia 01 lutego 2019r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora placówki.

 § 3

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-01-17
utworzony: 16-01-2019 / modyfikowany: 18-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu