Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.19.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.246.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.10.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 19 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1.

W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Miasta Chorzów ustanowione zostaje wyróżnienie w postaci Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Powierzam Wydziałowi Promocji i Aktywizacji Społecznej prowadzenie spraw dotyczących przyznawania  Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.54.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-01-21
utworzony: 18-01-2019 / modyfikowany: 05-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu