Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.29.2019

Zarządzenie Nr OR . 29 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r.  poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Wprowadzam do użytku służbowego:

 1. Instrukcję Inwentaryzacji – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Zasady odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta do przestrzegania i stosowania niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr OR/155/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji wraz  z wszystkimi załącznikami.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr OR.57.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2011 roku o zmianie zarządzenia OR/155/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 PMCH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji wraz  z załącznikiem.
 4. Traci moc Zarządzenie Nr OR.232.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 listopada 2012 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.
 5. Traci moc Zarządzenie Nr OR.219.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 listopada 2015 roku o zmianie Zarządzenia OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zamianie zarządzenia OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.
 6. Traci moc Zarządzenie Nr OR.185.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2017 roku o zmianie Zarządzenia OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-01-31
utworzony: 28-01-2019 / modyfikowany: 22-02-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu